Skip Navigation

Month-At-A-Glance

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Varsity Girls & Boys Basketball @ Montgomery Academy
January 3, 2019 |06:00 PM - 09:00 PM -

Varsity Girls - 6:00pm Varsity Boys - 7:30pm

Varsity Girls & Boys Basketball vs. Maplesville (ACA Gym)
January 4, 2019 |05:30 PM - 09:00 PM -

Varsity Girls - 5:30pm Varsity Boys - 6:45pm (following the girls game)

JV Boys, Varsity Girls & Boys Basketball vs. LAMP (ACA Gym)
January 8, 2019 |04:30 PM - 09:30 PM -

JV Boys - 4:30pm Varsity Girls - 6:00pm Varsity Boys - 7:30pm

MS Boys, JV Girls & Boys Basketball @ Trinity
January 10, 2019 |05:00 PM - 09:00 PM -

MS Boys - 5:00pm JV Girls - 6:15pm JV Boys - 7:30pm

Coming Home
January 11, 2019
Varsity Girls & Boys Basketball vs. Catholic (ACA Gym)
January 11, 2019 |06:00 PM - 09:30 PM -

Varsity Girls - 6:00pm Varsity Boys - 7:30pm

MS Boys, JV Girls & Boys Basketball vs. Trinity (ACA Gym)
January 14, 2019 |05:00 PM - 09:00 PM -

MS Boys - 5:00pm JV Girls - 6:15pm JV Boys - 7:30pm

K4, K5 & 1st Grade Open House
January 15, 2019 |06:00 PM - 08:00 PM -
MS Boys, JV Boys & Girls Basketball @ St. James
January 17, 2019 |05:00 PM - 07:30 PM -

MS Boys - 4:30pm JV Boys - 5:45pm JV Girls - 7:00pm

2nd - 5th Grade Open House
January 17, 2019 |06:00 PM - 08:00 PM -
JV Boys, Varsity Girls & Boys Basketball @ LAMP
January 18, 2019 |04:30 PM - 10:00 PM -

JV Boys - 4:30pm Varsity Girls - 6:00pm Varsity Boys - 7:30pm

CCC Tournament - JV Girls Basketball @ Montgomery Academy
January 19, 2019

MA is hosting the CCC Basketball Tournament for JV girls basketball. Game Times Still To Be Determined.

CCC - Tournament - MS/JV Boys Basketball (ACA Gym)
January 19, 2019

ACA is hosting the CCC Basketball Tournament for MS and JV boys basketball. Game Times Still To Be Determined.

MLK Holiday
January 21, 2019
Varsity Girls & Boys Basketball @ Catholic
January 22, 2019 |06:00 PM - 09:30 PM -

Varsity Girls - 6:00pm Varsity Boys - 7:30pm

MS Matters
January 24, 2019 |05:30 PM - 07:00 PM -
Varsity Girls & Boys Basketball @ Trinity
January 25, 2019 |06:00 PM - 09:30 PM -

Varsity Girls - 6:00pm Varsity Boys - 7:30pm

Varsity Girls & Boys Basketball @ St. James
January 31, 2019 |05:30 PM - 08:30 PM -

Varsity Girls - 5:30pm Varsity Boys - 7:00pm